Delägare

Vi äger Familjeläkarna Mitt AB och jobbar även som läkare på de två vårdcentralerna